PENDAHULUAN

Last modified by Sarina bt Ahmad on 2015/10/02 16:37

NQgAAAABJRU5ErkJggg==

Panduan Pengguna

[User Manual]

SISTEM:Human Capital Management( HCM )
MODUL/APLIKASI:Ehcm Home – ECForm Urusetia
TARIKH:12/2/2015
DISEDIAKAN OLEH:

Sarina Bt Ahmad

Human Capital Management (HCM)

CICTS

DISEMAK OLEH:

Mahani bt Huja Husin

Human Capital Management (HCM)

CICTS

NO. DOKUMEN:PKTMK-BSA-01-APP-037
VERSI:1.0

kandungan

1. PENDAHULUAN 3

2. OBJEKTIF 3

3. PENGGUNA SASARAN 3

4. KEPERLUAN ASAS 3

5. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN 4

     1. PENDAHULUAN

Modul ini dibangunkan sebagai penambahbaikan kepada Modul ECForm yang sedia ada.

     1. OBJEKTIF

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut:

 • Memudahkan pengguna mencetak ECForm walaupun berada di luar kampus.
 • Menyediakan paparan ECForm mengikut format yang ditetapkan oleh lhdn.
 • Memudahkan urusetia menyemak dan mencetak ECForm pengguna.
     1. PENGGUNA SASARAN

Senarai pengguna ini adalah mengikut keperluan semasa dan boleh berubah:

 1. Semua staf Unimas – Boleh menyemak dan mencetak Borang EC sendiri.
 2. Urusetia– Urusetia– Boleh menyemak dan mencetak Borang EC keseluruhan staf.
     1. KEPERLUAN ASAS

Setiap pengguna yang ingin membuat capaian kepada Modul ECForm perlu memastikan keperluan berikut dipenuhi:

 • Mempunyai ID untuk capaian ke PeopleSoft HCM.
 • Mempunyai privilege untuk capaian ke modul urusetia ECForm.
     1. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN

SKRIN LOGIN

Sila ke pautan https://ehcm.unimas.my

Masukkan login ID dan kata laluan seperti yang telah diberikan oleh Pihak HCM

2Q==

­­­­­­­­­­­­­­­­

SKRIN EHCM HOME

Klik pada ‘Laman Utama’ untuk masuk ke menu utama dan klik pada capaian “EC Form”

Menu lain-lain seperti:

 1. Profil Peribadi
 2. Kemudahan Staf(Perubatan)
 3. Kemaskini Maklumat
 4. ePrestasi
 5. Payslip & EC Form
 6. eHarta
 7. eTrain
 8. eOT
 9. ePangkat Akademik
 10. eclips Admin
 11. Utility Setup

ynFtwJZuAKcAAAAAElFTkSuQmCC

SKRIN EC FORM

Sila ikut arahan yang dipaparkan.

2Q==

SKRIN PENYATA EC FORM

Maklumat penyata EC Form pegawai di paparkan seperti di atas

Tags:
Created by Sarina bt Ahmad on 2015/10/02 16:37

Start Here

Welcome to the UNIMAS WIKI.
To start, use search function by entering keywords in the search box below :
 

Quick Navigation

About UNIMAS

Course Registration Guidelines

HOW-TO, Tutorial & User Manual

HOW-TO, Tutorial & User Manual

Macros

Pekeliling

STB2242 - PLANT BIOTECHNOLOGY

Semester Registration

Semester Registration Guidelines

Student Quick Guide

signatureattach

Recently Created

81673 | 81971 | 80997 | 71606 | ykhatijah

Recently Modified

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation