Manual ESS

Manual ESS

Last modified by Sarina bt Ahmad on 2015/04/30 16:21

Panduan Pengguna

[User Manual]

SISTEM:Human Capital Management( HCM )
MODUL/APLIKASI:ESS-Phone Number & Email Address
TARIKH:10/4/2015
DISEDIAKAN OLEH:

Sarina Bt Ahmad

/Human Capital Management (HCM)

CICTS

DISEMAK OLEH:

Mahani bt Huja Husin

Human Capital Management (HCM)

CICTS

NO. DOKUMEN:PKTMK-BSA-01-APP-050
VERSI:1.0
Kandungan

PENDAHULUAN

Modul ini dibangunkan sebagai memenuhi keperluan Staff UNIMAS.

OBJEKTIF

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut:

 • Memudahkan setiap staff Unimas untuk mengubah maklumat Telefon dan Emel address terkini

PENGGUNA SASARAN

Semua staff Unimas

KEPERLUAN ASAS

Setiap pengguna yang ingin mengakses kepada Modul ESS perlu memastikan keperluan berikut dipenuhi:

 • Mempunyai ID untuk capaian ke PeopleSoft HCM.

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN

Modul ESS

Langkah 1

 1. Sila ke pautan http://hcmprd9.dc.unimas.my/psp/hrprd91/EMPLOYEE/HRMS/?&cmd=login&languageCd=ENG
 2. Masukkan ID pengguna dan Kata Laluan seperti yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran.

ESS-Personal info_html_m6cb3628e.png

Rajah 1

FieldKeterangan
Id PenggunaPeoplesoft id
Kata LaluanKata laluan

Rajah 2

Antaramuka Pertukaran Phone Number

Langkah 2

 • Sila klik :

Main menu ? Self Service ?Personal Information?Phone Numbers

ESS-Personal info_html_m48b7ee9a.png

Langkah 3

 • Sila klik pada butang “Add Phone Number” sekiranya ada pertambahan no telefon dan klik pada ruangan sedia ada sekiranya ingin menukar no telefon sedia ada.
 • Pada ruangan “Preferred”, pastikan hanya tanda satu pilihan sahaja.
 • Seterusnya Klik butang “Save”

ESS-Personal info_html_1f822f90.png

Langkah 4

 • Klik butang “OK” setelah selesai

ESS-Personal info_html_m7886f07e.png

Antaramuka Pertukaran Email Address

Langkah 2

 • Sila klik :

Main menu ? Self Service ?Personal Information?Email Addresses

ESS-Personal info_html_5acb7215.png

Langkah 3

 • Sila klik pada butang “Add Phone Number” sekiranya ada pertambahan no telefon dan klik pada ruangan sedia ada sekiranya ingin menukar no telefon sedia ada.
 • Pastikan emel kampus merupakan “Preferred” emel
 • Seterusnya Klik butang “Save”

ESS-Personal info_html_m43eed4eb.png

Langkah 4

 • Klik butang “OK” setelah selesai

ESS-Personal info_html_m40c6683b.png

Tags:
Created by Sarina bt Ahmad on 2015/04/20 12:19

Start Here

Welcome to the UNIMAS WIKI.
To start, use search function by entering keywords in the search box below :
 

Quick Navigation

About UNIMAS

Course Registration Guidelines

HOW-TO, Tutorial & User Manual

HOW-TO, Tutorial & User Manual

Macros

Pekeliling

STB2242 - PLANT BIOTECHNOLOGY

Semester Registration

Semester Registration Guidelines

Student Quick Guide

signatureattach

Recently Created

rozie | 78062 | 72324 | 71682 | 76071

Recently Modified

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation