Manual eMesyuarat

Manual eMesyuarat

Last modified by Angelia Lim Ann Chee on 2015/07/30 14:45

LOGIN PAGE

 1. Pergi kepada pautan http://emesyuarat.unimas.my dan paparan seperti dalam di bawah akan dipaparkan. Log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan.

Manual eMesyuarat_html_5a72c1d4.png

FieldKeterangan
Id PenggunaID emel (cth: ali)
Kata LaluanKata laluan

SEBELUM MESYUARAT

 1. Menambah Mesyuarat
  1. Klik pada nama jawatankuasa yang telah disenaraikan pada skrin utama jawatankuasa

Manual eMesyuarat_html_m4d5bf325.jpgOval 2Straight Arrow Connector 3


  1. Klik pada tab “Mesyuarat”

Manual eMesyuarat_html_m3fd7fd38.jpgOval 6Straight Arrow Connector 7


  1. Klik pada pautan “Tambah Mesyuarat Baru”

Manual eMesyuarat_html_m4577dd0d.jpgOval 10Straight Arrow Connector 11


  1. Isikan semua maklumat yang berkaitan dengan mesyuarat tersebut, serta pilih nama ahli yang hendak dijemput, dan tekan “Simpan”

Manual eMesyuarat_html_m53e40084.jpg


  1. Emel jemputan mesyuarat akan dijana. Sebarang perubahan atau pertambahan maklumat pada emel boleh dilakukan dengan klik pada pautan “Kemaskini kandungan / Jadualkan jemputan”. Urusetia boleh memilih untuk menghantar emel jemputan sekarang ataupun tidak.

Manual eMesyuarat_html_238fcedc.jpgOval 14Straight Arrow Connector 17Oval 18Straight Arrow Connector 19

 1. Menguruskan Projek
  1. Klik pada pautan tab “Projek”

Manual eMesyuarat_html_6905598c.pngOval 9Straight Arrow Connector 15


  1. Klik pada pautan “Tambah Projek Baru”

Manual eMesyuarat_html_6905598c.pngOval 22Straight Arrow Connector 24


  1. Isikan semua maklumat yang berkaitan dengan projek tersebut, dan tekan “Simpan”

Manual eMesyuarat_html_7677dbe1.pngOval 27Straight Arrow Connector 28

SEMASA MESYUARAT

 1. Mengambil kehadiran
  1. Klik pada pautan tab “Mesyuarat”

Manual eMesyuarat_html_m3fd7fd38.jpgOval 30Straight Arrow Connector 31


  1. Klik pada pautan “Kehadiran” pada mesyuarat yang dipilih

Manual eMesyuarat_html_5cfde70f.pngOval 34Straight Arrow Connector 35Oval 36


  1. Isikan maklumat kehadiran setiap ahli pada kolum ini. Klik pada “Y” sekiranya ahli tersebut hadir, dan “T” sekiranya ahli tersebut tidak hadir.

Manual eMesyuarat_html_m53a9c029.pngOval 38Straight Arrow Connector 40

Selepas Mesyuarat


  1. Membuat minit mesyuarat
   1. Klik pada pautan “Bil. Mesyuarat” untuk ke muka utama mesyuarat tersebut.

Manual eMesyuarat_html_m3d50fa62.pngOval 43Straight Arrow Connector 44   1. Klik pada pautan “Tambah minit”

Manual eMesyuarat_html_m6b075bd.pngOval 47Straight Arrow Connector 49   1. Klik pada pautan “Jana templat minit default” bagi menjana format minit mesyuarat yang sama

Manual eMesyuarat_html_m3d55ced.pngOval 51Straight Arrow Connector 55   1. Isikan minit mesyuarat mengikut templat yang telah dijana dengan klik pada pautan “Tambah butiran” di setiap perkara.

Manual eMesyuarat_html_m5face0bd.pngOval 57Straight Arrow Connector 56   1. Isikan maklumat seperti pada rajah di bawah, dan seterusnya klik “Simpan”

Manual eMesyuarat_html_m35915cf9.pngOval 59Straight Arrow Connector 58   1. Klik “Teruskan” setelah semua minit mesyuarat telah diisi. Pada masa ini, emel telah dihantar kepada semua minit mesyuarat yang melibatkan keputusan daripada ahli mesyuarat.

Manual eMesyuarat_html_5003b16f.pngOval 60Straight Arrow Connector 61


  1. Penambahan keputusan ke dalam minit
   1. Sekiranya urusetia menerima status pengemaskinian daripada ahli, urusetia akan menerima status tersebut. Klik pada pautan “Dikemas kini” seperti di bawah.

Manual eMesyuarat_html_m7e366db8.pngOval 63Straight Arrow Connector 64Oval 65Straight Arrow Connector 66   1. Semua status daripada ahli akan dibaca, dan urusetia akan klik pada kotak seperti di bawah untuk menerima maklum balas tersebut.

Manual eMesyuarat_html_m3963d0b2.pngOval 69Straight Arrow Connector 70   1. Status tersebut akan menjadi “Diterima” selepas kotak di atas di-klik.

Manual eMesyuarat_html_1fb5281b.pngOval 72   1. KStraight Arrow Connector 76lik pada pautan “Tambah keputusan dalam minit” setelah menerima status daripada ahli. Langkah ini dilakukan untuk setiap tindakan yang diambil.

Manual eMesyuarat_html_me7a021c.pngOval 74   1. Klik pada pautan “Kelulusan edaran minit” setelah semua keputusan telah diterima.

Manual eMesyuarat_html_m2723ef5f.pngOval 78Oval 79Straight Arrow Connector 80   1. Sebuah emel akan dihantar kepada Pengerusi untuk meluluskan edaran minit tersebut. Klik pada kotak seperti di bawah untuk mengesahkan ketepatan dan kelengkapan maklumat, dan klik pada “Hantar” untuk menghantar emel tersebut kepada Pengerusi.

Manual eMesyuarat_html_5d191dda.pngOval 82Oval 84Straight Arrow Connector 89


  1. Edaran minit mesyuarat
   1. Setelah Pengerusi meluluskan edaran minit, urusetia akan menerima sebuah emel pemberitahuan. Selepas itu, urusetia boleh klik pada pautan “Edar minit mesyuarat” untuk mengedarkan minit mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat.

Manual eMesyuarat_html_2476f2f1.pngStraight Arrow Connector 88   1. Klik pada “Hantar” untuk menghantar emel pemberitahuan edaran minit kepada semua ahli.

Manual eMesyuarat_html_7f4607b9.pngOval 87Straight Arrow Connector 91


  1. Menyimpan minit mesyuarat dalam format PDF
   1. KStraight Arrow Connector 23lik pada pautan “Paparan minit”

Manual eMesyuarat_html_m7f23b216.pngOval 21   1. Pada minit mesyuarat yang telah dijana, skrol ke bahagian bawah minit tersebut, dan klik pada ikon “PDF”. Minit mesyuarat dalam format PDF akan disimpan pada PC urusetia.

Manual eMesyuarat_html_m372cb013.pngOval 33Straight Arrow Connector 39

Tags:
Created by Angelia Lim Ann Chee on 2015/07/30 14:45

Start Here

Welcome to the UNIMAS WIKI.
To start, use search function by entering keywords in the search box below :
 

Quick Navigation

About UNIMAS

Course Registration Guidelines

HOW-TO, Tutorial & User Manual

HOW-TO, Tutorial & User Manual

Macros

Pekeliling

STB2242 - PLANT BIOTECHNOLOGY

Semester Registration

Semester Registration Guidelines

Student Quick Guide

signatureattach

Recently Created

Recently Modified

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation